Fag og forløb

Varighed, tid og sted for kommende studerende 2024

Uddannelsen varer tre år. Undervisningen vil foregå ugentligt á ca. 2 timers varighed. For det hold, der starter januar 2023, vil undervisningen foregå

Mandag kl. 18:30 -20:30 på Biblioteket (1. sal)

Dortheavej 45, 2400 KBH NV


Der er som udgangspunkt ikke pause i Ramadān.


Fagene

Uddannelsen er opbygget af nedenstående 9 fag samt et afsluttende projekt, der vil kombinere disse fag for at kunne sikre, at den studerende har fået det fulde udbytte af undervisningen. 


Hvert fag vil vare 3. måneder og består af 12 undervisningsgange a 2 timer. Den sidste lektion vil være forbeholdt repetition medmindre andet aftales.


År

Vinter

Forår

Efterår

2024

Tarbiyyah Islamiyyah

Seerah

'Aqeedah

2025

Mustalah al-Hadeeth

Fiqh al-Taharah

Ulum al-Qur'an

2026

Al-Tarikh al-Islami

Fiqh al-Salah

Fiqh al-Nikah

Klik på fagene for info

Underviserne

Underviserne er nøje udvalgt til at varetage lige præcis deres fag og vil gøre deres bedste for at sørge for, at undervisningen er så udbytterig som mulig. Derudover vil de sørge for at da’wah-aspektet også medtænkes og du vil opleve, at du får inspiration til at anvende den teoretiske viden i praksis. 

 

Underviserne har selv været igennem undervisningsforløb hos anerkendte shuyukh og har flere års erfaring med 

da’wah og undervisning. 

 

Undervisningsform

Undervisningen vil veksle mellem tavleundervisning, gruppearbejde mm. Nogle undervisere giver ugentlige lektier for, fx læsestof eller hadeeth/Qur’an vers. Man må desuden forvente løbende evalueringstest og derfor er det en god ide at afsætte noget tid ugentligt til at repetere.  Undervisningssproget er dansk. 

Mødepligt og fravær

For at sikre det mest optimale udbytte er det vigtigt, at den studerende prioriterer undervisningen og deltager hver gang. Den studerendes tilstedeværelse registreres i fraværssystemet. Ved mere end 3 fraværsgange, vil den studerendes deltagelse genovervejes medmindre andet er aftalt. 

Eksamensform

Eksamen består enten af en skriftlig prøve, der varer ca. 2 timer, eller en skriftlig del med en mundtlig prøve. Hvert fag kræver en beståelsesprocent på omkring 70-80%.


Eksamen afspejler fagets overordnede fagmål, læringsmål og indhold.


Under særlige omstændigheder kan eksamensformen justeres.