Najm Akademi

Baggrund

Najm Akademi startede som et pilotprojekt i 2015 under navnet FSA (fiqh al-tahaarah, seerah & aqeedah). En gruppe havde tilmeldt sig det første fag Fiqh al-tahaarah. Det viste sig hurtigt, at der var et behov og efterspørgsel. Med tiden er projektet blevet finpudset og bliver løbende justeret og optimeret. I 2016 blev navnet ændret til Najm Program og derefter Najm Akademi.


En god ide, kompetente undervisere og sultne studerende er de vigtigste komponenter i Najm Akademi og vi gør vores bedste for at tilgodese de studerendes behov, for at styrke den muslimske identitet.


Vi formidler nødvendig islamisk grundviden på dansk og tilskynder anvendelsen samt implementeringen af denne i muslimens hverdag. Vores forløb har særligt fokus på tarbiyyah (opdragelse/udvikling) og dannelsen af en muslimsk personlighed i det enkelte individ.


Hensigten er ligeledes at være omringet af et Gudsbevidst brødre- og søsterskab, samt at befinde sig i et gavnligt og produktivt miljø, AlhamduliLlah.

Vedvarende dannelse og viden rodfæster hjertet

Vi ønsker at rodfæste den unge muslim i sin Deen, styrke muslimens Iman og karakter, udruste muslimen mod tvivl samt fristelser man møder i sin hverdag. Dette gøres bl.a. ved at forøge vedkommendes indsigt i og praktisering af sin Deen, og give redskaberne til at kunne videreformidle budskabet og den tilegnede viden, for at kalde til Allahs Deen, SubhanaHu wa Ta'ala.


Muslimen skal være en naturlig da'wahbærer med en stærk islamisk identitet og et solidt fundament.


Alt i håb om, at opnå vores Skabers ﷻ tilfredshed med os og følge RasulAllahs fodspor ﷺ.

Undervisningsforløb

Vores forløb består af 9 fag, med tilhørende pensum, og adskillige seminarer, som er fordelt over 3 år. Et undervisningsår er 9 måneder, hvor hvert enkelt fag er 3 måneder af varighed.
 
I undervisningsperioden har vi ugentlige lektioner, og den enkelte lektion strækker sig over to timer, dvs. 2 timer om ugen, én enkelt hverdag i ugen. Undervisningen foretages af kvalificerede undervisere, som har stor indsigt i deres respektive fag. Alle fag afsluttes med en eksamen og diplomoverrækkelse, der berettiger at man fortsætter til det næste fag.

Status

I efteråret 2018 afsluttede det første hold på Najm Akademi, deres undervisningsforløb. I øjeblikket har vi tre hold som modtager undervisning, og vi glæder os til at afslutte endnu et hold til efteråret. Yderligere ser vi frem at tage imod endnu et nyt hold til januar 2020.