Krav og forventninger

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ


O I, som tror! Opfyld jeres kontrakter

al-Qur'an, Surah al-Ma'idah (5), ayah 1


Najm Akademi opbevarer oplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger, og behandler dem i al fortrolighed og som en Amanah. Ved at indsende din ansøgning giver du os dit samtykke herpå.


Følgende er regler, forventninger og krav til den studerende i Najm Akademi, og det forventes dermed at ansøgere kan leve op til disse:


  • Den studerende skal prioritere undervisningen på lige fod med verdslige studier og ligeledes på lige fod med da’wah-arbejde i eksempelvis Muslimsk Ungdom i Danmark, såfremt den studerende er medlem.

  • Den studerende forventes at deltage aktivt i timerne og bevare sin gode adab (manerer) overfor underviseren og sine medstuderende.

  • Den studerende skal komme forberedt til timerne og lave sine lektier, når vedkommende er blevet bedt om dette.

  • Der er mødepligt og den studerende forventes, at deltage til undervisning, og til tiden, medmindre de har en gyldig grund til fravær, såsom sygdom.

  • Hvis den studerende ikke kan dukke op til en undervisningsgang, skal vedkommende melde fravær til holdets koordinator samt oplyse den gyldige grund.

  • Den studerende skal deltage i samt bestå alle fag i dette 3. års uddannelsesforløb, og dermed gennemføre forløbet.

  • Den studerende er forpligtet til at deltage i eksamen, der er adgangsgivende til næste fag.

  • Den studerende må som udgangspunkt max. have 3 fraværs gange.

  • Der må under ingen omstændighedertages billeder, filmes eller lydoptages, uden eksplicit tilladelse fra Najm Akademiets ledelsen. Dette gælder også deling af materiale fra Najm Akademi, herunder lydfiler og PowerPoints mv.

  • Den studerende skal månedeligt betale enten 249kr. til Najm Akademi, eller 99kr. til Najm Akademi og 100kr. til Muslimsk Ungdom i Danmark, hvis den studerende er medlem.


 

Ved brud på ovenstående regler vil den studerendes adgang til undervisningen blive genovervejet.